Ieder mens is uniek. Daarom wordt iedere behandeling op maat gemaakt. Hoewel klachten zich op dezelfde wijze kunnen uiten, zijn de problemen die ten grondslag liggen aan een klacht uiteenlopend van aard.

Verschillende oorzaken kunnen dezelfde symptomen hebben en andersom kunnen verschillende symptomen dezelfde oorzaak hebben.

Een lichaam kan veel te verduren krijgen. Denk hierbij aan operaties, stress, ontstekingen, hormonale veranderingen, blessures of bijvoorbeeld een valpartij. Deze gebeurtenissen uit het verleden kunnen ook vandaag de dag nog invloed uitoefenen en ten grondslag liggen aan huidige klachten. Omdat de klacht zich elders kan uiten, blijft de relatie tussen deze gebeurtenissen en de klacht vaak ongezien. Om die reden vindt er naast onderzoek eveneens een anamnese plaats zodat alle mogelijke verklaringen van de klacht in kaart gebracht en getoetst worden.